Szent István király plébániatemplom

 

 

 

Épült: 1797-1800 között, az új templom neve továbbvitte a középkori templom védőszentjét

Elhelyezkedése: a város Fő utcájának déli oldalán

Rövid leírás: a templom kéttornyú, egyhajós klasszicista épület a barokk építészet néhány jegyével.

  

 

Történelmi visszatekintés:

Az alapkövet 1797. június 22-én rakták le egy lebontott belvárosi kápolna helyén és 1800. november végére fel is épült.   Alagovich plébános az érseki helynök meghatalmazása  alapján 1800. november 30-án áldotta meg a templomot, de ünnepélyes felszentelésére csak 1805. szeptember 29-én került sor Vilt József Ignác érseki helynök által.

 

 

Jelentős évszámok:

 

 1799 – a klasszicista főoltár, Szent István király oltárképével, amelyet Joseph Zanussi festett. Az eredeti templomberendezésből mind  a mai napig   látható a szószék, a keresztelőkút, a mellékoltárok építménye, valamint a Háromkirályok hódolata oltárkép.

 

  

 

 

1800 – Szent István király nagyharang

 

 

  1829 –  a hajót fedő tégla boltívet vörösfenyőből készült könnyített szerkezetre cserélték.

 

 

1870 – a Szent Antal oltárkép adományozása

 

 

 

1898 –  újabb nagyobb javítás, mely során kicserélték a szentély egyszerű ablakait díszes, festett ablakokra. 

 

 

1904 – A Luordes-i Szűzanya mellékoltárának adományozása 

 

 

 

 

 

  1914 – a templomhajó új színes üvegablakainak adományozása, Szent István király és Szent Erzsébet képével

 

 

 

1932 – a templom külső felújítása

1939 -  az addigi sekrestyéből  kialakították a jobboldali kápolnát, a szentély mögé új sekrestye épült.Muzsinszki Nagy Endre festőművész kifesti az egész templomot.

                                                                                                                       

 

1944 – az oratóriumba Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló színes ablakot készíttetnek a hívek

 

 

 

1949-1952 – háború utáni  felújítás és a sérült szentélyi festett ablakok cseréje 

 

 

1962 -- a lebontott Mária-kápolnából átmentik annak 1741-ben készült barokk főoltárát a plébániatemplomba

 

 

 

1990-1996 -- a templom külső felújítása, alapjainak megerősítése, részleges belső felújítása. Sajnos ez alkalommal semmisültek  meg a templom eredeti padjai, az eredeti padlózata, továbbá Muzsinszki Nagy Endre négy festménye a templom szentélyének és hajójának oldalfalán, eltűntek a háborúk hősi halottjainak márvány emléktáblái, s megsemmisült az orgonahangszer is, csupán az orgonaszekrények maradtak meg.

2003-2007 – a barokk főoltár restaurálása 

 

 

2009-2011 – a templom boltíveinek restaurálása, újrafestése

 

  

 További érdekességek:

 

 

- Kubinyi László  reneszánsz síremlékének fedőlapja  az Árpád-kori plébániatemplom egyetlen megmaradt emléke.

 

  

 

 

- Az oratórium Szent László temetése c. képe a 18. század derekáról  

 

 

 

 

 

- Négy barokk pad 1741-ből; a lebontott Mária-kápolnából került át a templomba

 

 - Két klasszicista orgonaszekrény. Az eredeti mechanikus orgonát Ludwig Mooser építette, Konstantin Bednár pozsonyi orgonaépítész 1926 és 1932 között pneumatikus hangszerré alakította át. 1991-ben a hangszert szétszedték, megszűnt létezni, és átvette helyét egy elektronikus hangszer.  

 

 

- Szent István király kőszobra, valamint két angyalszobor a lebontott Mária-kápolna bejáratától.

 

 

  

Az egyházközségről:

Az egyházközséghez kb. 10 000 katolikus hívő tartozik. Szlovák és magyar nyelven egyaránt szólnak a szertartások. Galánta az esperesi kerület központja is, a galántai esperességhez 12 plébánia tartozik. Az egyházközség területén Hódi városrészben található a szaléziánus közösség rendháza.