Články

Filter
 • Príprava dospelých na prijatie krstu, birmovania a Eucharistie

  Príprava dospelých na prijatie krstu, birmovania a Eucharistie

  Birmovanie pre dospelých!

  Oslovujeme všetkých dospelých farníkov, ktorí ešte neprijali sviatosť krstu, že môžu sa prihlásiť na prijatie tejto sviatosti. Rád Vám pomôžeme v príprave.

  Prihlásiť sa môžete u kňazov farnosti  osobne alebo e-mailom galanta.fara@gmail.com.  Srdečne Vás pozývame a očakávame. Vaši kňazi vo farnosti Galanta

   

   

  Dôležité momenty tejto cesty:

  1.Prijatie medzi katechumenov  (na začiatku cesty)

  2. Obrad vyvolenia  (na začiatku pôstneho obdobia 2016 jar)

  3. Obrad - skrutínium (v záverečnej časti pôstneho obdobia)

  4. Vysluhovanie krstu, birmovania a Najs. Eucharistie (Veľká Noc-Turíce)

  5. Prehĺbenie sviatostného života